ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ

ĐOÀN THIẾU NHI ANRÊ PHÚ YÊN

Vào mùa Xuân tháng 3 năm 1987 với sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ Phêrô Chu Ngọc Thành -- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo chính thức thành lập. Sau 6 tháng chuẩn bị huấn luyện và hoạt động, tháng 9 năm 1987 Đoàn đã được Cha Chánh Xứ cũng là Cha Tuyên Úy Đoàn trong buổi lễ ra mắt và tuyên hứa, cha đã chính thức đặt tên cho Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cha Tuyên Úy cũng đã trao khăn cho hai vị Bảo Trợ Đoàn là Bác Tạ Đình Dương và Anh Trần Văn Thuyết. Khởi đầu điều hành đoàn là Trưởng Antôn Đặng Hữu Chí làm Đoàn Trưởng và Trưởng Giuse Nguyễn Văn Thanh làm đoàn phó. Sĩ số đoàn sinh lúc đó trên 100 em cho 3 ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa. Trong thời gian này cũng có một số Trưởng các Đoàn bạn đến giúp trong các buổi sinh hoạt. Sĩ số đoàn sinh càng gia tăng và số Huynh Trưởng cũng gia tăng và bổ thúc qua những khóa Huấn Luyện Sa mạc do Liên Đoàn Đức Mẹ Mân tổ chức.

Ban Quản Trị Đoàn đầu tiên chính thức tuyên hứa vào dịp lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 1988. Ban Quản Trị Đoàn nhiệm kỳ 1988-1990 bao gòm những anh chị huynh trưởng như sau:
- Đoàn Trưởng: Tr. Maria Nguyễn Lan Hương.
- Đoàn Phó: Tr. Antôn Đặng Hữu Chí.
- Thư Ký: Tr. Giuse Nguyễn Viết Thắng
- Thủ Qủy : Tr. Maria Trần Thị Kim Nhung

Tháng 9 Năm 1990 Ban Trợ Úy của Đoàn cũng được ra mắt với quí Souer Dòng Đa Minh như sau:
- Sr. Têrêsa Maria Hoàng Mỹ Dung O.P
- Sr. Josephine Nguyễn Thị Thu Trúc O.P
- Sr. Martina Nguyễn Lan Thiên O.P
- Sr. Maria Michaeline Nguyễn Bích Ngọc O.P
- Sr. Maria Goretti Phạm Thanh Vân O.P
- Sr. Maria Francesca Trần Thị Thủy Tiên O.P
- Sr. Rosa Lê Thị Mai Hân O.P
- Sr. Ana Lê Ngọc Hạnh.

Dàn huynh trưởng cũng được gia tăng như sau: Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thạch Thảo, Vũ Chí Công, Phạm Viết Tùng, Võ Đức Khánh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Tường Vân, Lê Văn Rõ, Nguyễn Thanh Danh.

Nhiệm Kỳ 1991 - 1993
- Đoàn Trưởng : Tr. Antôn Đặng Hữu Chí.
- Đoàn Phó Nội Vụ : Tr. Barnabê Vũ Chí Công
- Đoàn Phó Ngoại Vụ: Tr. Maria Trần Thị Kim Nhung
- Thư Ký : Tr. Nguyễn Viết Thắng
- Thủ Qũy : Tr. Maria Phạm Thị Mai Thư

Số huynh trưởng các cấp còn sinh hoạt 10 huynh trưởng. Sau một nhiệm kỳ 3 năm hoạt động, Tr. Chí vì lý do di chuyển đã xin từ chức và được Cha Tuyên Úy chấp thuận và Trưởng Phạm Hoàng được bầu vào chức vụ Đoàn Trưởng Lâm Thời và những người còn lại vẫn giữ chức vụ như cũ.  Sau 8 tháng hoạt động cho hết nhiệm kỳ 1991 - 1993 vào cuối tháng 8 năm 1994 Hội Đồng Huynh Trưởng Đoàn với sự hiện diện của Cha Tuyên Úy Đoàn Phêrô Chu Ngọc Thành đã bầu ra ban Quản Trị Đoàn nhiệm kỳ 1994 - 1996 với Trưởng Barnabê Vũ Chí Công làm Đoàn Trưởng. Cuối năm 1995 Trưởng Công phải đi học xa nên Trưởng Giuse Nguyễn Viết Thắng thay thế vào chức Đoàn Trưởng cho hết nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ dược tiếp tục một năm sáu tháng, Đoàn được bầu lại vì Tr. Thắng phải đi học và làm xa. Cũng trong thời gian này Đoàn được một số anh chị tham gia vào lớp Huynh Trưởng của Đoàn và một số em Nghĩa Sỹ được thăng cấp làm Huynh Trưởng như: Tr. Maria Phạm Thị Thùy Linh, Tr. Gioan B Nguyễn Minh, Tr. Maria Trần Kim Ngọc, Tr Phanxicô xavier Hoàng Anh Mỹ.

Nhiệm kỳ 1996–1998 do Trưởng Gioan Bioxi. Nguyễn Anh Tuấn làm hết nhiệm kỳ. Trong thời gian 1997 Tr. Gioan Bioxi. Nguyễn Hạ Cory thuộc Đoàn TNTT ở Port Arthur về Houston làm việc đã gia nhập vào Đoàn làm Đoàn khởi sắc thêm. Cuối tháng 7 năm 1998 sau hai năm làm việc thời gian chóng qua mau, những buồn vui lẫn lộn, những khó khăn gặp phải trong trời gian này hầu như ai cũng thở phèo một cách nhẹ nhỏm khi buổi họp Hội Đồng Huynh Trưởng với sự hướng dẩn của Cha Tuyên Úy Đoàn Gioan B. Trần Ngọc Huỳnh để bầu ra một Ban Chấp Hành Mới Nhiệm kỳ 1998-2000, Trưởng Gioan B. Nguyễn Hạ Cory làm đoàn Trưởng.

Trong thời gian 1998 có thêm một số Huynh Trưởng và Dự Trưởng tham gia vào Đoàn như: Dự Trưởng (DT) Maria Nguyễn Khánh Vi, Tr. Maria Nguyễn Jean Nancy, Tr. Martin Hoàng Mạnh Tiến, Tr. Giuse Nguyễn Hải, Tr. Têrêsa Nguyễn Yến Phượng, Tr. Giuse Nguyễn Bá Hội, DT. Giuse Trần Long, DT Huỳnh Kim Thoa, DT Nguyễn Long, và một số em Nghĩa Sỹ được tấn phong lên Dự Trưởng như em Maria Nguyễn Thị Thảo Uyên và em Giuse Vũ Đức Duy. Trưởng Cory Hạ tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ 2000-2004. Từ nhiệm kỳ 2004 đến nay, Trưởng Nguyễn Anh Tuấn đã giữ chức vụ Đoàn Trưởng Đoàn.
Vào đầu năm 2005 được sự đồng ý của Cha Tuyên Úy Đoàn, Giuse Vũ Thành, đoàn dã đổi danh xưng từ Đoàn Thiếu Nhi Các Thánh Tử Đạo thành Đoàn Thiếu Nhi Anrê Phú Yên. Với chăm ngôn, “Hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết; không điều gì có thể dập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta; hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hến hơi, cho đến trọn đời”. Từ đó, đoàn đã sống với một tinh thần mới là đoan kế noi gương Thánh Anrê Phú Yên và luôn trung tín, giữ nghĩa cùng Chúa Thánh Thể.

Đoàn được trao thêm nhiệm vụ là đoàn ngũ hoá tất cả các em học sinh của chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ thành Thiếu Nhi Thánh Thể. Cũng trong thời gian này, Sr. Thảo từ Việt Nam sang giúp củng cố và nâng cao tinh thần đoàn. Sr. Thảo đã giúp tổ chức sa mạc huấn luyện Dự Trưởng vào đầu tháng 8 và cuối tháng 10 tổ chức Sa mạc huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng/Phó. Nay Đoàn sinh hoạt vào ngày thứ bày từ 4:00 chiều đến 4:40 với hơn 500 em đoàn sinh Ngành Ấu và Thiếu. Cũng vào dịp mừng lễ Quan Thầy Anrê Phú Yên đoàn 2006, với hơn 30 Trợ Tá được tuyên hứa và ra mắt chính thức.

Nhiệm Kỳ Năm 2006 - 2009, Đoàn Trường Tr. Luân; Phó Nội Vu Tr. Đương, Nghiên Huấn Tr. Hiếu, Thư Ký Tr. Hoài và Thủ Quỹ Tr. Ruth. Vì trưởng Luân bận học nên đã giao quyền Đoàn Trưởng do Tr. Dương chịu trách nhiệm. Nhiệm kỳ 2011 - 2014: Đoàn Trưởng: Gioan Baotixita Nguyễn Anh Tuấn; Phó Nội Vụ: Anna Nguyễn Khánh Hoài; Phó Ngoại Vụ: Maria Huỳnh Bá Thùy Dương; Phó Nghiêm Huấn: Martinô Vũ Đức Hưng; Thư Ký: Têrêsa Hoàng Nguyễn Bảo Chi; Thủ Quỹ: Martha Huỳnh Thị Ruth.
Hàng năm Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thường tham gia vào các hoạt đồng của Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc cấp Liên Đoàn Miền và Trung Ương như: Sa mạc họp bạn, Đại Hội Huynh Trưởng cấp Liên Đoàn-Miền-Trung Ương, sa mạc huấn luyện, và Sa Mạc Vui. Đặc biệt, mỗi năm các em tham gia vào cuộc Thi chương trình thăng tiến do Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi và đã mang về rất nhiều cúp cho đoàn. Đoàn cũng tổ chức các buổi picnic cho các em vào huynh trưởng mỗi năm hai lần để nung nấu tinh thần.

Thoáng đã gần gần 25 năm Đoàn Thiếu nhi chúng con được thành lập bao gòm nhiều thăm trầm của Đoàn. Hôm nay chúng con ngồi chung lại với nhau ôn lại tiểu sử của đoàn, ôn lại những kỷ niệm xưa-- vui, buồn lẫn lộn chúng con xin dâng mọi sự lên cho Chúa. Nguyện xin Chúa luôn giữ gìn Đoàn Thiếu Nhi Anrê Phú Yên chúng con luôn mãi.