ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ

PHONG TRÀO THÁNH LINH

Kinh Thánh nói về tiếng LẠ và cầu nguyện tiếng LẠ. Người nói với các ông “Anh Em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi người thọ tạo, Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ. Còn ai không tin sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo.  Những Ai có lòng tin nhân danh Thầy Họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng lạ” (MC 16: 15-17). Ông Phao-Lô nói “ Ông Gioan làm phép rửa tỏ lòng sám  hối và Ông bảo dân tin vào Đấng đến sau Ông, tức Đức Giê-Su”, Nghe nói thế, Họ chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-Su. Và khi Ông Phao-Lô đặt tay trên Họ, Họ nói tiếng lạ và nói Tiên Tri. ( CV 19: 4-6).

Người được THẦN KHÍ ban ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được THẦN KHÍ ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được THẦN KHÍ ban cho lòng tin, kẻ thì được chính THẦN KHÍ duy nhất ấy ban cho những đặc sũng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định THẦN KHÍ. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính THẦN KHÍ duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của Người. (1 COR 12: 8-11).

Vậy Anh em, Anh Em là thân thể Đức Ki-Tô và mỗi người là một bộ phận trong Hội-Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ  hai là các Ngôn Sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm các phép lạ, được những đặc sũng để chữa bệnh, để giúp đở người khác, để quản trị, để nói các tiếng lạ. (1 Cr12 27-28). Anh Em hãy cố gắng cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của THẦN KHÍ, nhất là ơn nói Tiên Tri, thật vậy kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người mà nói với Thiên-Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được. Nhờ THẦN KHÍ kẻ đó nói ra những điều nhiệm mầu. Còn người nói Tiên Tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ an ủi. Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình, người nói tiên tri thì xây dựng Hội-Thánh. Tôi muốn cho Anh Chị Em nói tiếng lạ, và nhất là Tôi muốn cho Anh Chị Em nói tiên tri. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói tiếng lạ, trừ khi người nầy giải thích để xây dựng Hội Thánh. (Cor 14:1-5).

Anh Em cũng vậy vì khao khát những ơn của THẦN KHÍ, Anh Em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội-Thánh, vì thế kẻ nói tiếng lạ thì phải xin cho được ơn giải thích. Thật vậy, nếu Tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì lòng Tôi cầu nguyện nhưng trí tôi chẳng thu được kết quả gì. Vậy phải làm sao? Tôi phải cầu nguyện với tấm lòng, nhưng cũng cầu nguyện với trí khôn nữa. (Cor 14 : 12-15 ).

Trong lề luật có chép: Chúa phán rằng: Ta sẽ dùng những người nói tiếng khác lạ và môi miệng người ngoại quốc mà nói với dân nầy. Dù thế chúng chẳng nghe Ta, vì thế các tiếng lạ được dùng làm dấu hiệu, và không phải cho người tin mà cho những kẻ không tin. Còn lời Ngôn Sứ thì không phải cho những kẻ không tin mà cho những người tin. Vậy giả như Cộng đoàn họp lại một nơi và mọi người đều nói các tiếng lạ, mà khi đó có người ngoài cuộc hay người không tin đi vào. Thì họ chẳng bảo Anh Em điên sao? Còn nếu mọi người đều nói tiên tri mà.

Mỗi tháng Chủ Nhật tuần thứ 2 từ 2:30pm:

  1. Nhóm LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA và Nhóm PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SŨNG chầu THÁNH THỂ.  Lần chuỗi LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
  2. Ca hát CHÚC TỤNG, NỢI KHEN,TÔN VINH, CẢM TẠ CHÚA,CẦU NGUYỆN XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN.  Chấm dứt giờ chầu THÁNH THỂ . 
  3. THÁNH LỄ: Đặt tay cầu xin Chúa chữa lành có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử. Những điều bí ẩn trong lòng người đó sẽ bị lộ, và như thế người đó sẽ sấp mình xuống mà thờ lạy Thiên Chúa, tuyên bố rằng: “ Hẳn thật Thiên Chúa ở giữa Anh Em “ (Cor 14 : 21-25 ).

Vậy thưa Anh Em, phải kết luận thế nào? Khi Anh Em hội họp, người thì hát Thánh Ca, người thì giảng dạy, người thì nói mặc khải, người thì nói tiếng lạ, người thì giải nghĩa, tất cả những điều ấy đều phải nhằm xây dựng Hội Thánh. Nếu có nói tiếng lạ thì chỉ 2 hay 3 Người nói thôi, mỗi người cứ theo phiên mà nói và phải có một người giải thích.  Nếu không có người giải thích thì phải giữ thinh lặng trong cộng đoàn. Mỗi người chỉ nói với chính mình và nói với Thiên Chúa thôi. ( Cor 14 : 26-28) Nếu Ai tưởng mình là Ngôn Sứ hoặc được Thần Khí linh ứng, thì hãy nhìn nhận rằng các điều Tôi viết đây là mệnh lệnh của Chúa. Ai không nhận biết điều ấy thì cũng không được Chúa biết đến. Cho nên thưa Anh Em, Anh Em hãy khao khát ơn nói Tiên Tri và đừng ngăn cấm nói các tiếng lạ. Nhưng hãy làm mọi sự cách trang nghiêm và có trật tự. ( Cor 14 : 37-40 )

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SŨNG

Phong trào Canh Tân Đặc sũng Thánh Linh Giáo Xứ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM HOUSTON được Cha chánh xứ Hoàng-Minh Toản chính thức cho hoạt động từ tháng 9 năm 1998. Phong trào hoạt động nhằm kêu mời, khích động mọi Người không phân biệt tôn giáo nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng thương xót của Ngài, Chính Chúa Thánh Linh là tình yêu, mà Chúa Cha đã hứa ban cho các Thánh Tông Đồ trong ngày lễ ngũ tuần, Ngài cũng đến trong những lúc chúng ta tụ họp ca hát, chúc tụng, tung hô và ngợi khen Ngài. Cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh thương ban những nhu cầu cần thiết cho mỗi người đến với Ngài với đức tin, như ơn được chửa lành bệnh tật trong tâm hồn, những bệnh tật về thể xác, ơn nói tiếng lạ, ơn tiên tri V.V.

Phong trào có nhóm khoảng 25 Anh Chị em thường xuyên sinh hoạt hằng tuần vào ngày thứ 3 sau Thánh lễ chiều, mỗi tháng có Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót và chữa lành vào ngày Chúa Nhật thứ 2 của mỗi tháng. Phong trào có thực hiện một sổ cầu nguyện để mọi người trong Giáo Xứ có thể ghi vào những ý chỉ muốn cầu nguyện trong tuần, mỗi thứ 3 trong giờ sinh hoạt nhóm sẽ nêu lên và hợp ý cầu nguyện vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày, giờ của Lòng Thương Xót Chúa, mọi Anh Chị Em trong nhóm dù ở đâu cũng hướng lòng về Nhà Chầu Thánh Thể đang có đại diện nhóm ở đó để cầu nguyện. Trong những Thánh Lễ Kính Lòng Thương xót và Chữa lành hàng tháng có nhiều Linh Mục đồng tế và đông người tham dự. Nhiều người được lãnh nhận những ơn chữa lành về thể xác cũng như tâm linh qua sự cầu nguyện của các Cha và anh chị em trong phong trào, trong đó có cả những anh chị em ngoài Công giáo.