ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ

HỘI PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Cuối năm 1986, sau khi Điạ Phận cho phép hành lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt am, một số giáo dân trong giáo xứ có lòng êu mến cách riêng Hai Vị Thánh Cả của ông Giáo, đã cùng nhau vận động và bàn ành lập Hội Phêrô&Phaolô. Chỉ sau một thời gian ngắn đã được sự hưỏng ứng nồng nhiệt của nhiều người. Kể từ đó Hội Phêrô & Phaolô chính thức đồng hành cùng Giáo xứ trong tất cả các sinh hoạt chung.

Tôn Chỉ và Mục Đích:  Hội Phêrô và Phaolô được thành lập đặt trọng tâm vào Hai Giới Luật chính của Đạo Công Giáo là Kính Chúa và Yêu Người

1-Kính Chúa: Hội viên Hội Phêrô và Phalô luôn nhận thức rằng : Con người không những phải cảm tạ tôn vinh Thiên Chuá bằng trái tim, nhưng nhiều khi còn đòi hỏi chúng ta phải biểu lộ lòng yêu mến và sùng kính ấy ra bên ngoài, bởi vì “ Không có ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng….Sự sáng của các con cũng phải được chiếu giải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời..” (MT.5.15-16). Thật vậy, ở đâu hay tổ chức những cuộc lễ lớn, ở đó sẽ lôi cuốn được nhiều người đến tham dự, và ngược lại, ở đâu coi thưòng những việc sùng kính bên ngoài, mà chỉ dựa vào câu nói “Đạo tại tâm “ở đó “cái tâm “ cũng dần dà nguội nhạt theo thời gian. Nhận thức được tầm quan trọng này, Hội đã luôn đề cao và tích cực yểm trợ trong tất cả các sinh hoạt phụng vụ của giáo xứ chỉ với một mục đích: Vinh Danh và Ngợi Khen Thiên Chúa.

2- Yêu Người: Là Giới Luật quan trọng thứ hai của Người Công Giáo, vì thế, Hội luôn mời gọi mỗi hội viên sống tinh thần bác ái, chia sẻ với tha nhân trong tâm tình Kytô hữu như lời Chúa truyền dậy “Ta bảo thật các con, mỗi lần các con làm như thế cho những người hèn mọn, là các con đã làm cho chính Ta “ (MT.25.40)

Điều Kiện Gia Nhập: Hội viên phải là Người Công Giáo đã trưởng thành, không bị Giáo Hội phạt vạ tuyệt thông và phải chấp nhận thực hành theo Bản Điều Hướng của Hội.

Quyền Lợi Dành Cho Hội Viên

Tài Chánh: Hội Phêrô và Phaolô không thu Niên liễm hay Nguyệt liễm, mà hoàn toàn do lòng hảo tâm của quý vị đóng góp tùy theo khả năng, mỗi khi Hội cần nhu cầu tài chánh, đặc biệt trong ngày Tổ Chức Đại Lễ Mừng Kính Bổn Mạng.

Lễ Quan Thầy: Ngày 29-6  hàng năm là ngày Giáo Hội mừng kính trọng thể Hai Vị Thánh Cả của Giáo Hội, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô.

Quá Trình 25 năm Thành Lập Hội: Ngày 27-1-1987 trong phiên họp chung, một Ban Chấp Hành Lâm Thời đã được tất cả những người tham dự tín nhiệm bầu các vị sau đây đảm nhận những chúc vụ: Hội trưởng: Ông Đaminh Nguyễn Văn Nhất, Thư Ký: Ông Phêrô Trần Văn Tuệ, Thủ Quỹ: Bà Maria Tạ Thị Vân. Sau hơn một năm hoạt động và soạn thảo Bản Điều Hướng để làm phương châm cho các sinh hoạt của Hội, đã được Cha Chánh Xứ chấp thuận và phê chuẩn ngày 14-2-1988, đồng thời Hội cũng chính thức được Cha Chánh Xứ nhận làm Linh hướng.

Chiếu theo Bản Điều Hưóng, nhiệm kỳ Ban Chấp Hành(BCH)  Hội là 2 năm. Ngày 14-2-1988, Đại hội khoáng đại của Hội đã bầu các vị sau đây đảm nhận các chức vụ. Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1988-1990, Hội trường(HT): Ông Phaolô Tạ Đình Dương,  Hội Phó(HP): Ông Phêrô Trần Văn Thế, Thư Ký: Ông Phêrô Trần văn Tuệ, Thủ Qũy: Ông Giuse Tạ Hùng Dũng, Ủy viên XH: Ông Phêrô Nguyễn Hữu Đức.  Sau khi ông Hội phó Trần văn Thế được Chúa gọi về. Một phiên họp đặc biệt vào ngày 12-2-1989 được tổ chức để bầu lại vị hội phó, cũng như bầu thêm Uỷ Viên Tây Nhạc với kết qủa đại đa số tín nhiệm các vị sau:  Hội phó : Ông Phêrô Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên XH : Ông Phêrô Nguyễn văn Cửu, Ủy viên Tây Nhạc : Ông Vũ Văn Thông, Ông Trần Văn Thục.

 

Trong Buổi Họp Khoáng Đại năm 2008 , với đại đa số tuyệt đối của Hội Viên tham dự đều đồng thuận. Kể từ năm 2008 Nhiệm Kỳ của Ban Chấp Hành sẽ là 3 năm.  Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2008-2011 (Hội trưởng : Ông Tạ Văn Minh, Hội Phó : Ông Lê Quang)

Ban Chấp Hành Đưong Nhiệm (2011-2014):
- Hội trưỏng: Ông Tạ Văn Minh
- Hội phó : Ông Lê Quang
- Thư ký : Ông Nguyễn Trọng Hạnh
- Thủ qũy : Ông Nguyễn Văn Từ
- Uỷ viên xã hội : Ông Trần Duy Lang
- Ủy viên Tổ chúc : Ông Trần Văn Tuệ
- Ủy viên Phụng vụ : Ông Vũ Minh Hoá

Sinh Hoạt:  Nhìn lại sinh hoạt của Hội trong 25 năm qua, với tâm tình yêu mến Hội, tất cả quý vị hôi viên và gia đình đã luôn đồng hành và  hưởng ứng tích cực trong mọi công việc của Hội.

Vào ngày Lễ Kính Quan Thầy hàng năm,Hội tổ chức cuộc rưóc kiệu cung nghinh Hai Thánh Bổn Mạng, Thánh Lễ Đồng Tế, Tiệc Liên Hoan đã là những truyền thống tốt đẹp của Hội. Cũng không quên nhắc đến “thời vàng son” của Ban Tây Nhạc Hội Phêrô và Phaolô trong những năm của thập niên 90, hầu như không bao giờ thiếu vắng những tiếng kèn đồng trong các dịp Đại Lễ của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hay trong phạm vi Giáo xứ. Rồi vì lý do nhân sự khó khăn nên Ban Tây Nhạc ngừng hoạt động để lại bao nhiêu dấu ấn cũng như nuối tiếc của nhiều người.

Với Giáo xứ: Hội luôn chu toàn cũng như tích cực tham gia các sinh hoạt chung  mà Giáo xứ trao phó, liên kết mất thiết với các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành. Góp phần bảo trợ tài chánh trong các tuần tĩnh tâm Muà Chay của Giáo xứ.

Với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam: Bắt đầu từ năm 2000, Hội có chương trình Bảo Trợ Ơn Gọi cho các Điạ Phận và Các Dòng Tu. Đặc biệt đã hổ trợ tích cực cho 2 Dòng Nữ (Đa Minh & Mân Côi thuộc Giáo Phận Bùi Chu trong công việc xây dựng cơ sở.)

Với Xã Hội: Thực thi đúng theo Tôn Chỉ và Mục Đích, Hội đặt trọng tâm Sống Đức Bác Ái với những người cùng khổ, hàng năm hội trích ra một số hiện kim gửi giúp các Trại Mồ Côi, Phong Cùi, Trại Dưỡng Lão,v.v ở quê nhà. Đặc biệt, mỗi khi có những thiên tai xảy ra, Hội sẽ tổ chức gây quỹ, kêu gọi sự hảo tâm của các hội viên, bán hàng,v.v. để gửi giúp các nạn nhân. Điển hình như :

Tâm Tình:  25 năm nhìn lại để tri ân tất cả quý vị hội viên, cũng như Các Ban Chấp Hành Tiền Nhiệm, có những vị đã về với Chúa, có những vị tuổi đời nay đã cao, nhưng tinh thần của quý vị luôn đồng hành với Hội.  25 năm nhìn lại, để rút tỉa ra những ưu khuyết điểm, để thăng tiến cho tương lai.  Hiện nay với số hội viên là 119. Có nhiều quý vị nghĩ, hội viên phải là những người có tên Thánh là Phêrô hay Phaolô. Ban Chấp Hành đương nhiệm chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị không phân biệt tên Thánh, cùng ghi danh tham gia vào Hội. Xin liên lạc Ông Hội trưởng Tạ Văn Minh Điện thoại (281-484-6437)