ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ

CÁC BAN PHỤNG VỤ GIÁO XỨ


Ban Nghi Lễ
Ban Thừa Thác Viên Thánh Thể

Ban Giúp Lễ

Ban Giúp Lễ giúp trong Hội Chợ Crawfish Festival