GIÁO XỨ / ABOUT US

KHỐI CƠ SỞ GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Việc bào trì các cơ sở là một công việc rất tốn kém và cần nhiều thời gian, trong nhiều năm trời giáo xứ luôn luôn có những người tình nguyện hy sinh ra giúp giáo xứ làm những công việc bảo trì các cở, họ là những người không từ nan một việc gì, từ nhửng việc to lớn như lợp lại mái nhà xứ cũ, phá tường, lắp cửa, hay những việc cắt cỏ tiả cây xung quanh thánh đường, nhà xứ, dọn dẹp nhà bếp, nhà kho, sửa chữa máy lạnh…Họ còn làm nhiều những việc không tên cuả giáo xứ.  Vì thế, trong những năm đầu thành lập giáo xứ, họ cũng là những người trong ban không tên của giáo xứ. Nhận thấy điều này đã không công bằng cho họ và nhu cầu bào trì của giáo xứ mỗi ngày mỗi nhiều nên năm 2005 Cha Xứ đã thành lập thêm một ban chuyên lo công việc bào trì những cơ sở của giáo xứ và ban này lấy tên là Khối Cơ Sở.

Khối Cơ Sở đầu tiên nhiệm kỳ 2005-2010
Trưởng Khối: Ô. Hoàng Văn Long
Thành Viên:    Ô. Trần Tuấn Anh
Ô. Nguyễn Đại Ô. Bùi Văn Tĩnh Ô. Ngô Văn Thao Ô. Mai Văn Đỉnh
Ô. Nguyễn Minh Trí
Ô. Đỗ Hữu Châu

Sau sáu năm, nhiệm kỳ đầu thấy đã phục vụ giáo xứ đủ nên anh em trong khối cơ sở đã xin Cha Xứ thành lập một khối cơ sở mới, khối này cũng như những anh em tiền nhiệm, rất hăng say phục vụ giáo xứ trong mọi công tác và Cha Xứ đã rất vui mừng vì những anh em trong khối cơ sở đã hy sinh gách vác trách nhiệm.

Khối Cơ Sở đương nhiệm 2016-2019

Trưởng Khối:             Ô. Nguyễn Đệ
Phó Trưởng Khối:     Ông Nguyễn Bill (Bưởi)
Thành Viên:         Ô. Nguyễn Thanh Xuân, Ô. Nguyễn Văn Đồng, Ô. Vũ Văn Đông, Ô. Nguyễn Đức Vinh, Ô. Đinh Ngọc, Ô. Nguyễn Dũng, Ô. Nguyễn Trinh
Mặc dù khối cơ sở có nhiều thành viên và nhân lực, nhưng trong những công tác lớn lao của giáo xứ như chương trình Hội Chợ hay đại tu bổ, giáo xứ vẫn cần sự tiếp tay cuả nhiều nhân lực trong giáo xứ, xin qúy vị luôn luôn hăng say đóng góp như qúy vị đã từng đóng góp trong những năm qua để chúng ta cùng tiết kiệm cho giáo xứ và cùng  nhau xây dựng một giáo xứ Việt Nam vững mạnh trong điạ phận Houston-Galveston.

Trân Trọng

 

Free Web Counter
Visitors View