GIÁO XỨ / ABOUT US

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ VÀ NHÀ Ở CỦA CHA XỨ

 

Xây cất Văn phòng và nơi cư ngụ cho quý Chạ vì khi xây cất Thánh dường mới đã phải phá bỏ dẫy nhà ngang lúc đó là Văn phòng và nhà ở của Cha Chánh  xứ  . Ngày mùng 1 tháng 7 năm 1997, Cha Joan B. Trần Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm về làm Chánh xứ thay thế Cha cố Phêro Chu ngọc Thành  được nghỉ hưu sau 9 năm (1988-1997)đảm nhận Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nạm . Ngày 30 tháng 6 năm 1998 được tin Đức Giám Mục đã bổ nhiệm Cha Joan B. HOÀNG MINH TOẢN về làm Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Cha Chanh xứ đã cùng Ông  Nguyễn văn Niên Chủ Tịch Hội Đồng Mục  vu  trực tiếp gặp mặt Ông Phan Châu và được biết: Ông chỉ bán một nửa khu dất là một mẫu rưỡi (66,000 Sf) với giá $118,000.00.

 

Kiến trúc sư Nguyễn Nghiệp đươc chọn vẽ đồ án và sẽ được  chia làm hai khu riêng biệt.  Một khu xây Văn phòng Giáo xứ và khu khác xây nhà Cha xứ.  Văn phòng  3,000 Sf và Nhà Cha xứ 2,800 Sf  và tổng ngân khoản  là $ 318,000.00 cho cả hai đồ án.  Sau 5 tháng  thực  hiện,   công  trình  xây cất đã hoàn  tất và ngày  20 tháng  12 năm  1999,  Đức Giám Mục Joseph Fiorenza  đã về làm phép và cắt băng khánh thành với sự tham dự của hai Hội đồng, các Đoàn thể và Giáo dân trong Giáo Xư.

 

TIẾN TRÌNH XÂY CẤT ĐỀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Hoài bão của giáo dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngay từ ngày thành lập giaó xứ, là sẽ xây Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để kính nhớ quan thày giáo xứ là bậc Tổ Tiên Anh Hùng đã đổ máu đào hy sinh mạng sống mình cho Đức Tin.  Tháng Tư năm 2006, giáo xứ bắt đầu làm thủ tục mua lô đất bên cạnh nhà xứ, sau những thủ tục giấy tờ cần thiết giáo xứ đã đồng ý mua khu đất này với giá 320,990 mỹ kim và nhận đất vào ngày 30 tháng 9, 2006.  Cuối Tháng 4, 2007, Doan Architechs Inc. & Association đã nộp một bản dự thầu phác họa kiến trúc Đền Các Thánh Tử Đạo và Trung Tâm Sinh Hoạt cuả giáo xứ.

 

 Ngày 7 tháng 5 năm 2007, công ty Archi Group Design and Development đã nộp bản dự thầu phác hoạ kiến trúc ĐT và TTSH.  Ngày 6 tháng 9 năm 2007, đã có thêm công ty Dang LaArchitecture nộp bản dự thầu phác họa kiến trúc ĐT và TTSH.  Sau cùng giáo xứ đã chọn công ty Dang La Architecture làm nhà Kiến Trúc và vẽ kiểu cho ĐCTTĐVN và TTSH. Nhu cầu cần thiết là làm sao có ngân khoản xây cất, với kinh phí xây cất dự trù lên đến hai triệu bảy trăm ngàn mỹ kim ($2,700,000.00), trong khi ngân qũi giáo xứ lúc bấy giờ chỉ có chín trăm ngàn mỹ kim ($900,000.00).

 

Ngày 30 tháng 12, 2007 Đức Cha phụ tá Vasquez đả về Chủ tế lễ Đặt Viên Đá xây cất Đền Thánh.  Đầu tháng 8 nhà thầu bắt đầu các thủ tục xin giấy phép, ủi đất và tìm nhà chuyên môn lo thủ tục test độ cứng cuả đất.  Tháng 9, 2009. Công việc xây cất Đền Các Thánh Tử Đạo  và Trung Tâm  Sinh  Hoạt  đã hòan  tất.  Ngày 25 tháng 10, 2009, Đức Cha phụ tá Vasquez là người đã về chủ tế Lễ Tạ Ơn, làm phép Đền Thánh và khánh thành Trung Tâm Sinh Hoạt.Tiểu Sử Giáo Xứ Trang 1 Trang 2 Trang 3

Free Web Counter
Visitors View