GIÁO XỨ / ABOUT US

Ngày 19 tháng 12 năm 1990, chương trình đi thăm các gia đình giáo dân trong xứ bắt đầu. Trên 300 gia đình và kết quả thật là phấn khởi, hầu hết các gia đình đều ủng hộ việc xây cất Thánh đường mới. Số tiền hứa ủng hộ cho chương trình này lên tới $360,000.00 đô lạ.  Ngày 19 tháng 2 năm 1992, Giáo xứ quyết định nhờ Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Sử  chính thức đảm nhận việc vẽ họa đồ cho chương trình xây cất Thánh đường mới.

 

TIẾN TRÌNH XÂY CẤT THÁNH ĐƯỜNG MỚI

 

Ngày 21 tháng 6 năm 1992, Giáo xứ tổ chức Lễ Đặt Viên Đá đầu tiên xây cất Thánh đường mới vàn buổi lễ đã đưa về cho quỹ xây cất được trên  $120,000.00 đô lạ CÔNG TRÌNH XÂY CẤT BẮT ĐẦU.  Ngày 22 tháng 10 năm 1992, Giao xứ đã ký Hợp đồng với nhà thầu Fretz Construction. Ngày 5 tháng 11 năm 1992, công trình xây cất được bắt đầu.  Ngày 18 tháng 4 năm 1993, Cha Chính xứ đã cử hành Thánh lễ đầu tiên trong lòng Thánh đường mới để cảm tạ Thiên Chúa cho Giáo xứ thực hiên được một phần của công trình xây dựng Nhà Chúa.  Ngày 24 tháng 10 năm 1993 Đức Giám Mục Joseph Fiorenza  đã dến cắt băng khánh thành và làm phép Thánh đường mới. 

 

XÂY CẤT TRUNG TÂM VĂN HÓA LÊ THỊ THÀNH

 

Sau  khi hoàn tất việc xây cất Thánh đường mới,  số giáo dân trong Giáo xứ  bắt đầu gia tăng một cách đáng kể , vì vậy Cha chính xứ đã phải dâng 3 Thánh lễ vào mỗi ngày Chúa nhật . Song song với việc gia tăng này, các gia đình giáo dân cũng đã đưa con em đến  ghi danh theo học các lớp Giáo Lý và Việt  ngữ mỗi tuần một động   Trong khi đó Giáo xứ chỉ có 4 căn nhà tiền chế (treiler) đã quá cũ và quá nhỏ không thể đáp ứng được số con em ghi danh đông đảo này, vì vậy ngoài 4 treller trên tạm thời phải xử dụng thêm những hàng ghế cuối Thánh đường để làm lớp học , gây trở ngại cho các Thánh lễ vào chiều ngày Thứ bẩy.

 

Ngày 28 tháng 5 năm 1995, nhân dịp  về  làm phép Thêm sức cho các con em  tại Giáo xứ, Đức Giám Mục Phụ Tá James Ạ Tamago đã chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Trung tâm Văn hóa mang danh hiệu AneLÊ THỊ THÀNH  với sự tham dự của các Đoàn thể Công Giáo Tiến hành và giáo dân trong Giáo xứ.  Hãng thầu P&T Construction Cọ.,  do Kiến trúc sư Nguyễn Thuận đã được trao phó để thực hiện một đồ án xây cất gồm có: Hội trường, nhà nguyện và các lớp học (tầng trệt và tầng lầu ) với tổng diện tích là 18,000 bộ vuông (SF) và kinh phí khởi sự là $ 840,000.00. Công trình phải được hoàn tất trong thời gian 7 tháng.  Ngày 21-5-1996, nhà  thầu bắt đầu khởi công và ngày 27 tháng 4 năm1997, lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa mang danh hiệu Thánh ANE LÊ THỊ THÀNH đã đươc long trọng tổ chức trong niềm hân hoan chung của toàn thể giáo dân và nhất là giới trẻ trong Giáo Xứ . 

 Tiểu Sử Giáo Xứ Trang 1 Trang 2 Trang 3

Free Web Counter
Visitors View