GIÁO XỨ / ABOUT US

BAN AN NINH GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Ban An Ninh đã được thành lập từ năm 1991 dưới thời Cha Xứ Phê-Rô Chu Ngọc Thành nhằm mục đích giữ gìn an ninh trong khuôn viên giáo xứ và hướng dẫn giáo dân trong việc đậu xe có trật tự trong các thánh lễ Chúa Nhật và Lễ Trọng.

Ban an ninh  đã được huấn luyện của một công ty an ninh chuyên nghiệp C-Trinh và có giấy phép hoạt đông trong thành phố Houston và tiểu bang Texas. Ban An Ninh giáo xứ đã mang sắc phục như những nhân viên của công ty An Ninh  C-Trinh và có trang bị vũ khí, và chỉ hoạt động trong khuôn viên của giáo xứ và giúp các giáo xứ bạn trong các Đại lễ hay Thánh lễ Giáng Sinh của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.

Những anh em được huấn luyện và giúp giáo xứ từ năm 1991 Đến 1998:
Trưởng ban: Anh Bùi Văn Tĩnh
Thành viên: Anh Thân Vĩnh Xứng, Anh  Nguyễn Ngọc Hương, Anh  Lê Minh Hùng, Anh  Hoàng Xuân Khương, Anh  Phạm Dũng

Sau gần 8 năm liên tục phục vụ trong giáo xứ,  một số nhiều anh em vì hoàn cảnh gia đình đã xin nghỉ, còn lại một số anh đã vì qúa mệt mỏi trong một thời gian dài phục vụ mà không tìm được người thay thế nên đã tạm nghi trong một thời gian. 

Năm 2005 vì lòng yêu mến giáo xứ và lo lắng chung cho giáo dân, một số anh em lại tình nguyện ra giúp giáo xứ gồm có: Anh Trần Văn Thuyết,  Anh Thân Vịnh Xứng,  Anh Phạm văn Bách

Năm 2010, bầu lại hội đồng mục vụ nhiệm kỳ và anh Thân Vĩnh Xứng là thành viên của tân Hội Đồng Mục Vụ chịu trách nhiện về An Ninh giáo xư.

Ban An Ninh có trách nhiệm giữ trật tự trong khuôn viên giáo xứ, ban An Ninh còn được phép ghi ticket cho những xe vi phạm lưu thông hay đậu xe trái phép trong khuôn viên giáo xứ và sẽ gửi những tickets này lên bộ an ninh và giao thông của thành phố, đồng thời ban An Ninh được quyền của Cha xứ gửi giấy cảnh cáo hay kéo những xe đậu không đúng vào những chỗ đã quy định. Trong những năm qua, những anh em trong ban An Ninh đã rất giới hạn trong việc ghi giấy cảnh cáo hay giấy phạt mà cố dùng những lời lẽ ôn hòa giải thích cho những “tài xế” muốn đậu xe theo ý mình.

Ban An Ninh là những người đã hy sinh rất nhiều để phục vụ giáo dân trong giáo xứ cho các Thánh Lễ cuối tuần và lễ trọng để cho giáo dân yên tâm tham dự thánh lễ, anh em cũng cố gắng hết mình để phục vụ và làm vừa lòng qúy vị, nhưng đội khi có những người đã không thông hiểu hoàn cảnh mà còn làm khó dễ cho ban An Ninh.

 

Free Web Counter
Visitors View